Platinum Cover Plan

Premium

Husband and wife under 60 years of age and children under 21 years of age – R150 family

Extended dependents – R55

Benefits

• Removal of Deceased and documentation
• Storage
• Preparation and Dressing of Deceased
• Furnished Caramel Casket
• Hearse
• Family Car
• Wooden Cross
• Hymn Sheets (200)
• Fresh Flowers – Coffin Spray and Corner Bouquets
• Cash Refund R2000
• Grave Equipment (Mats, Machine, Tent, Chairs and Water)
• Catering (R4500)
• Tent, Chairs and Table – Home (R850)
• Bus (R2000)
• Grave (R2000)

Platinum

Kukhokhwa Kanje:

Ubaba no Mama abaneminyaka engaphansi kuka 60 weminyaka nezingane ezineminyaka engaphansi kuka 21 weminyaka uR150.00 umndeni. Uma ufuna ukufaka umuntu kusuku ku21 kuya ku60 R55.00

Izinzuzo:

• Ukulandwa komzimba nqulungiswa kwencwadi yokushona
• Ukugezwa nokugqokiswa komzima
• Ikhaskethi(Standard Dome)
• Imoto yomngcwabo
• Imoto yomndeni
• Isiphambano
• Uhlelo lomngcwabo(2000)
• Imbali Yebhokisi
• Nemali R2000.00
• Emathuneni (ltende lomndeni, lzihlalo, Amadlelo no Umshini, Amanzi)
• Catering (Abantu abawu 300)
• Itende lase khaye,200 izihlelo,5 Amatafula
• Ibhasi (R2000.00)
• Umgodi (R2000.00)