Silver Cover Plan

Premium

Husband and wife under 60 years of age and children under 21 years of age – R90 family

Extended dependents – R35

Benefits

• Removal of Deceased and documentation
• Storage
• Preparation and Dressing of Deceased
• Furnished Half View Casket
• Hearse
• Wooden Cross
• Hymn Sheets (100)
• Fresh Flowers – Coffin Spray
• Cash Refund R1000
• Grave Equipment (Mats, Machine, Tent, Chairs and Water)
• Catering (R3000)
• Tent, Chairs and Table – Home (R650)
• Bus (R1000)
• Grave (R1000)

SILVER

Kukhokhwa Kanje:

Ubaba no Mama abaneminyaka engaphansi kuka 60 weminyaka nezingane ezineminyaka engaphansi kuka 21 weminyaka UR90.00 umndeni.

Uma ufuna ukufaka umuntu kusuku ku21 kuya ku60 R35.00

Izinzuzo:

• Ukulandwa komzimba nqulungiswa kwencwadi yokushona
• Ukugezwa nokugqokiswa komzima
• Ikhaskethi(half view casket)
• Imoto yomngcwabo
• Imoto yomndeni
• Isiphambano
• Uhlelo lomngcwabo(1000)
• Imbali Yebhokisi
• Nemali R1000.00
• Emathuneni (ltende lomndeni, lzihlalo, Amadlelo no Umshini, Amanzi)
• Catering (Abantu abawu 300)
• Itende lase khaye,250 izihlelo Amatafula
• Ibhasi (R1000.00)
• Umgodi (R1000.00)